Schrapping van advocaat vanwege ‘schenden beroepsethiek’
24 december 2014

Schrapping van advocaat vanwege ‘schenden beroepsethiek’

Azerbaijan

Op 24 december 2014 heeft Lawyers for Lawyers brieven verstuurd aan de Azerbeidjaanse Orde van Advocaten in verband met de mogelijke schrapping van advocaat Khalid Bagirov. Lawyers for Lawyers heeft redenen om aan te nemen dat de schrapping verband houdt met zijn legitieme activiteiten als advocaat.

Bagirov’s advocatenlicentie werd op 10 december 2014 voor onbepaalde tijd opgeschort. Het Presidium van de Orde van Advocaten diende ook een verzoek in bij de rechtbank om hem van het tableau te schrappen. De opschorting en het verzoek tot schrapping zouden te maken hebben met een klacht die het ‘Sheki Hof’ indiende bij de Orde. Khalid Bagirov zou de ‘beroepsethiek hebben geschonden’ toen hij vraagtekens plaatste bij de rechtmatigheid van een rechterlijke beslissing in de zaak tegen een van zijn cliënten, oppositieleider Ilgar Mammadov, die in 2013 gedetineerd werd op verdenking van het ‘aanzetten tot een rel’.

Bagirov stond ook andere bekende dissidenten bij in strafzaken, inclusief Khadija Ismayilova, de onderzoeksjournalist die onlangs gevangen werd genomen in Azerbeidzjan, Rasul Jafarov, Arif Yunus en Yadigar Sadigov. De opschorting van zijn advocatenlicentie betekent dat hij niet langer het recht heeft zijn cliënten in strafzaken te vertegenwoordigen.

Lawyers for Lawyersriep de Orde van Advocaten Azerbeidzjan op tot het ongedaan maken van de opschorting van Bagirov’s licentie, en het laten vallen van de disciplinaire procedure bij de rechtbank om Bagirov te schrappen.

Meer nieuws uit Azerbaijan