Mondelinge verklaring bij Mensenrechtencomité
21 oktober 2016

Mondelinge verklaring bij Mensenrechtencomité

Colombia

Lawyers for Lawyers heeft een mondelinge verklaring afgelegd bij het VN Mensenrechtencomité over de situatie van advocaten in Colombia. Deze week beoordeelde het Comité in hoeverre Colombia het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten geïmplementeerd heeft.

Lawyers for Lawyers benadrukte in de verklaring dat de Colombiaanse autoriteiten het recht op toegang tot de rechter en het recht op doeltreffende juridische vertegenwoordiging niet hebben gewaarborgd.

Ondanks de huidige vredesonderhandelingen, worden advocaten in toenemende mate bedreigd, fysiek aangevallen en zelfs vermoord vanwege hun werk. Met name mensenrechtenadvocaten, die de slachtoffers van het gewapende conflict in afgelegen gebieden bijstaan, zijn het slachtoffer. Ook familieleden van advocaten worden bedreigd.

Colombiaanse advocaten werken in de angst dat zij en hun familieleden in gevaar kunnen zijn. Dit dwingt advocaten er mogelijk toe om bepaalde zaken niet meer te behandelen. Hoewel er soms beschermende maatregelen worden getroffen voor advocaten, zijn maatregelen vaak onvoldoende en inefficiënt. Ook blijven de aanvallen op advocaten vaak onbestraft.

Afgelopen augustus nam Lawyers for Lawyers deel aan de ‘Caravana Internacional de Juristas’, een missie bestaande uit advocaten, officieren van justitie en rechters uit 12 verschillende landen. De missie vond plaats op verzoek van bedreigde Colombiaanse advocaten. L4L was door deelname aan de missie in staat om recente informatie over de situatie van advocaten in Colombia te delen.

Lawyers for Lawyers riep het Comité op om Colombia te vragen effectieve maatregelen te nemen om de veiligheid van mensenrechtenadvocaten te waarborgen, door zowel het beschermingsprogramma verder te ontwikkelen, als effectief onderzoek te doen naar de bedreigingen jegens advocaten.

Klik hier om de volledige verklaring te lezen.

Meer nieuws uit Colombia