Illegale detentie van advocaat Malek Adly
27 mei 2016

Illegale detentie van advocaat Malek Adly

Egypt

Lawyers for Lawyers is zeer bezorgd over het recente geweld, de willekeurige arrestaties en detenties, en de oneerlijke processen in Egypte. Dit overkomt onder andere Egyptische mensenrechtenadvocaten. De acties van de regering lijken voort te komen uit de protesten van 25 april 2016. Die waren gericht tegen de mensenrechtenschendingen van het regime en haar beslissing om twee eilanden in de Rode Zee aan Saudi-Arabië over te dragen.

De prominente mensenrechtenadvocaat Malek Adly is een van de advocaten die gearresteerd is. Hij is de directeur van het Egyptisch Centrum voor Economische en Sociale Rechten (ECESR) en oprichter van het Front ter Verdediging van Egyptische Demonstranten. Dit is een groep mensenrechtenorganisaties en advocaten, die de illegale praktijken van de politie tegenover demonstranten documenteren, en daarnaast demonstranten en gevangen bijstaan.

Malek Adly werd op 5 mei gearresteerd, nadat op 23 april een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Het arrestatiebevel was een gevolg van zijn oproep tot protest op 25 april. Adly wordt beschuldigd van – onder andere – het destabiliseren van het land en pogingen om het regime omver te werpen. Malek Adly is gedetineerd in de Tora gevangenis in Caïro; zijn detentie is ter zitting van 18 mei verlengd met twee weken.

De advocaten van Malek Adly hebben bij diverse judiciële autoriteiten klachten ingediend over de schendingen van zijn rechten gedurende zijn arrestatie en detentie. Die schendingen bestaan uit mishandeling, eenzame opsluiting, weigering van medicatie, en de aanvankelijk weigering om bezoek te mogen ontvangen van familie en advocaten. Zijn gezondheid gaat inmiddels snel achteruit.

Lawyers for Lawyers roept de Egyptische autoriteiten op om Malek Adly onmiddellijk vrij te laten en de aanklachten tegen hem te laten vallen. Deze lijken er louter op gericht om zijn werk als mensenrechtenadvocaat te belemmeren.

Meer nieuws uit Egypt