Strafrechtelijk onderzoek tegen advocaat anti-folterwet
15 juni 2016

Strafrechtelijk onderzoek tegen advocaat anti-folterwet

Egypt

In een brief van 3 juni 2016 roept Lawyers for Lawyers de Egyptische autoriteiten op om onmiddellijk te stoppen met het strafrechtelijke onderzoek tegen Negad El-Borai, en alle aanklachten tegen hem te laten vallen. Lawyers for Lawyers heeft reden te geloven dat zijn vervolging verband houdt met zijn werk als mensenrechtenadvocaat, in het bijzonder zijn belangrijke bijdrage aan het ontwerp van anti-folterwetgeving in Egypte. Het recente optreden van de Egyptische autoriteiten is er weer vol op gericht om elke vorm van oppositie tegen het regime te onderdrukken, inclusief de activiteiten van NGO’s, mensenrechtenactivisten, journalisten en advocaten.

Negad El-Borai is advocaat en senior consultant bij het Egyptische advocatenkantoor United Group. Het onderzoek is gericht op de rol van United Group in het opstellen van een concept van een anti-folterwet. Negad El-Borai is al vijf keer voor de onderzoeksrechter verschenen, en de zaak is nog niet naar de rechtbank verwezen.

De problemen ontstonden in april 2015, toen United Group president Al Sisi een brief stuurde met een anti-folterwetsvoorstel. Dit wetsvoorstel bevat strafbepalingen voor foltering en illegale detentie, regelgeving voor het onderzoek, de rechten van slachtoffers (inclusief een minimumbedrag voor schadevergoeding), strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevende op politiebureaus en detentiecentra, en de oprichting van een permanente anti-foltercommissie. Negad El-Borai heeft het wetsontwerp onlangs ook voorgelegd aan het Hof van Cassatie en aan het parlement, en hij heeft nogmaals opgeroepen tot invoering van het voorstel.

Negad El-Borai wordt beschuldigd van het oprichten van de illegale organisatie United Group. Deze organisatie zou gericht zijn op het aanzetten tot verzet tegen de autoriteiten, het ontplooien van mensenrechtenactiviteiten zonder vergunning, het ontvangen van illegale fondsen en het opzettelijk verspreiden van valse informatie met als doel het verstoren van de openbare orde of het publiek belang. Negad El-Borai schreef aan Lawyers for Lawyers dat hij gewoon zijn plicht als advocaat vervult door juridische oplossingen aan te dragen voor de dagelijkse problemen in Egypte.

Meer nieuws uit Egypt