Intimidatie van mensenrechtenadvocaten
17 oktober 2015

Intimidatie van mensenrechtenadvocaten

India

Op 6 oktober 2015 heeft de plaatselijke Orde van Advocaten van Bastar, India, een resolutie uitgevaardigd waarin het elke advocaat die niet geregistreerd bij deze lokale Orde verbiedt hun werkzaamheden uit te oefenen in de rechtbanken van Jagdalpur. Dit nieuws werd gemeld door Frontline Defenders op hun website.

Deze resolutie maakt het onmogelijk voor mensenrechten advocaten Shalini Gera en Isha Khandelwal om hun cliënten uit Jagdalpur bij te staan, daar zij zijn geregistreerd bij de Orde van Delhi. Gera en Khandelwal zijn de oprichters van de Jagdalpur Legal Aid Group (“JagLAG”), die gratis juridische bijstand verleent aan de Adivasi mensen in de Jagdalpur regio van India. JagLAG staat cliënten bij die het slachtoffer zijn van illegale politieactiviteiten, zoals marteling, illegale detentie en buitengerechtelijke executies.

Alle advocaten in India zijn geregistreerd bij een regionale Orde, een publiekrechtelijk lichaam met de wettelijke bevoegdheid om zijn eigen regels met betrekking tot de criteria van het beoefenen van de wet in die regio op te stellen. De Orde van de regio Chhattisgarh, waar ook Bastar toe behoort, staat het advocaten uit een andere regio toe om cliënten bij te staan in de Chhattisgarh regio, mits hun wettelijke referenties worden meeondertekend door een lokale advocaat. Een plaatselijke Orde van Advocaten, zoals de lokale Orde van Bastar, heeft niet de bevoegdheid om de regionale voorschriften van de Orde te negeren en een dergelijke resolutie uit te vaardigen als de lokale Orde van Bastar gedaan heeft. De recente resolutie van de Orde van Bastar lijkt dus onrechtmatig te zijn.

Er wordt aangenomen dat de resolutie van de lokale Orde van Bastar erop is gericht om het Gera en Khandelwal onmogelijk te maken hun beroep uit te oefenen. Eerder ontvingen zij al anonieme bedreigingen en werden er verscheidene klachten door de politie tegen hen ingediend.

Lawyers for Lawyers is bezorgd over de resolutie van de lokale Orde van Bastar, en beraadt zich momenteel over de te nemen acties.

Meer nieuws uit India