Brief over wetsvoorstel advocatenwet
30 september 2014

Brief over wetsvoorstel advocatenwet

Indonesia

Op 23 september heeft Lawyers for Lawyers een brief gestuurd naar de Indonesische autoriteiten om bezorgdheid te uitten over het wetsvoorstel voor een nieuwe Advocatenwet waar momenteel over wordt beraadslaagd door de People’s Representative Council.

Hoewel het wetsvoorstel een aantal bepalingen bevat die het mogelijk zouden moeten maken dat Indonesische advocaten in vrijheid en onafhankelijkheid hun beroep kunnen uitoefenen, is het wetsvoorstel naar het oordeel van Lawyers for Lawyers niet overeenkomstig internationale regelgeving.

Lawyers for Lawyers heeft vooral zorg om de oprichting van een Nationale Raad van Advocaten (Dewan Advokat Nasional). Hoewel advocaten het recht hebben om hun eigen balies op te richten, zal het gezag van deze balies effectief worden beperkt door de Nationale Raad van Advocaten, die verschillende taken en bevoegdheden heeft die normaal worden uitgevoerd door de Orde van Advocaten. Hieronder vallen de bevordering van onderwijs en opleiding en de bescherming van de professionele integriteit. De leden van de Nationale Raad van Advocaten zullen ook een rol spelen als vertegenwoordiger in een Ere-Raad (Majelis Kehormatan), die beroepszaken zal behandelen in een tuchtprocedure tegen advocaten (zie artikel 39 en 40 van het wetsvoorstel Advocatenwet).

Artikel 36 (2) van het wetsvoorstel Advocatenwet bepaalt dat de Nationale Raad van Advocaten een onafhankelijke instelling zal moeten zijn, die geen organisatorische banden heeft met enige overheidsinstanties. Zij zal in de uitvoering van haar taken en bevoegdheden onafhankelijk moeten zijn. Echter, volgens artikel 44 van het wetsvoorstel Advocatenwet, zal de president een comité vormen om de leden van de Nationale Raad van Advocaten te vormen. Volgens artikel 45 van het wetsvoorstel zal de voorzitter van de commissie, nadat deze kandidaten heeft geselecteerd, 18 kandidaten voorstellen aan de People’s Representative Council. Deze zal dan 9 kandidaten selecteren die de leden van de Nationale Raad van Advocaten zullen vormen.

De bovenstaande bepalingen in strijd zijn met de Basic Principles on the Role of Lawyers, en meer in het bijzonder met Principles 24 en 28. Lawyers for Lawyers heeft de People’s Representative Council in de verzonden brief daarom opgeroepen tot het wijzigen van het wetsvoorstel Avocatenwet, overeenstemming met internationale recht, met inbegrip van de Basic Principles on the Role of Lawyers.

Meer nieuws uit Indonesia