Venezuela Intimidatie van advocaat
11 mei 2016

Venezuela Intimidatie van advocaat

De International Bar Association Human Rights Institute (IBAHRI) heeft bezorgdheid geuit over de vermeende voortdurende intimidatie van advocaat Juan Carlos Gutiérrez in Venezuela. De intimidatie vond plaats terwijl hij juridische bijstand verleende aan de Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López.

Op 25 april 2016 diende Gutiérrez een formele klacht in bij het Landelijk Parket. Hierin verklaart hij dat hij is onderworpen aan een aantal ‘vernederende praktijken’ door de militaire autoriteiten van de Ramo Verde gevangenis. Gutiérrez’s client López wordt daar al sinds februari 2014 vastgehouden. Deze intimiderende praktijken zouden onder andere bestaan uit zogenaamde strip-searches, verbaal en fysiek geweld, en opdringerige en ongepaste aanrakingen. Ook beweert Juan Carlos Gutiérrez dat de gevangenisautoriteiten hem hebben beroofd van enkele persoonlijke bezittingen.

Juan Carlos Gutiérrez heeft aangegeven ernstig te worden belemmerd in het vertegenwoordigen van zijn cliënt, doordat hij zonder gegronde reden wordt beperkt in de communicatie met López. Bovendien hebben de gevangenisautoriteiten het advocaat-cliënt privilege uitgehold door alle ontmoetingen met zijn cliënt op te nemen. Ook zijn vertrouwelijke stukken doorgelezen en zelfs geregeld in beslag genomen, zonder toestemming van Juan Carlos Gutiérrez en zijn cliënt. Verder zouden de gevangenisautoriteiten zonder toestemming foto’s gemaakt hebben van Gutiérrez en informatie bekeken hebben op zijn mobiele telefoon.

Meer nieuws