Bezorgdheid over intimidatie van advocaten
11 mei 2016

Bezorgdheid over intimidatie van advocaten

Thailand

Lawyers for Lawyers, Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) en de International Commission of Jurists (ICJ) schreven gezamenlijk een brief aan de Raad van Advocaten van Thailand (LCT) om bezorgdheid te uiten over de situatie van twee mensenrechtenadvocaten. Advocaten Sirikan Charoensiri en Benjarat Meethien worden allebei strafrechtelijk vervolgd. Dit lijkt samen te hangen met hun vertegenwoordiging van cliënten in zogenaamde ‘politieke’ zaken.

Sirikan Charoensiri
Op 2 februari 2016 ontving Sirikan Charoensiri twee dagvaardingen: op 9 februari moest ze verschijnen op het politiebureau. De beschuldigingen luidden: “het geven van valse informatie met betrekking tot een strafbaar feit” en “weigeren om te voldoen aan een bevel”.

Maanden daarvoor, op 27 juni 2015, had Sirikan Charoensiri geweigerd in te stemmen met de doorzoeking van haar auto door de politie. De politie wilde bewijs vergaren in een zaak tegen haar cliënten: 14 studenten die op 26 juni 2015 waren gearresteerd na het bijwonen van vreedzame protesten. De aanklachten tegen de advocaat lijken verband te houden met het feit dat zij een klacht indiende tegen de politieagenten die alsnog haar auto in beslag namen. De zaak is momenteel in de onderzoeksfase. Sirikan Charoensiri werd gedagvaard om op 12 mei 2016 voor de officier van justitie te verschijnen.

Benjarat Meethien
De zaak tegen Benjarat Meethien houdt verband met de zaak tegen een van haar cliënten, een verdachte in de Khon Kaen Model-zaak. Deze verdachte werd ook beschuldigd van betrokkenheid in een andere zaak, ondanks het feit dat hij in de periode waarin het criminele feit plaatsvond in de Khon Kaen Centrale Gevangenis zat.

In reactie hierop heeft Benjarat Meethien aangifte gedaan tegen – onder meer – de legal chief van de NCPO. Zij beschuldigt hem van het doen van een valse aangifte en het vervalsen van bewijs. Daarop volgde op 8 december 2015 een klacht tegen Benjarat Meethien voor smaad en het ten onrechte aangifte doen bij de politie. Op 28 januari 2016 werd Benjarat Meethien beschuldigd van “het geven van valse informatie met betrekking tot een strafbaar feit” en laster. Ook de zaak van Benjarat Meethien is in de onderzoeksfase.

Lawyers for Lawyers blijft beide zaken in de gaten houden.

Meer nieuws uit Thailand