Thailand-blog Pre-session: L4L vraagt aandacht voor positie Thaise advocaten
1 april 2016

Thailand-blog Pre-session: L4L vraagt aandacht voor positie Thaise advocaten

Thailand

Door Karin Monster

Op woensdag 30 maart wordt in Genève, tijdens de pre-sessies ter voorbereiding op de aankomende ‘Universal Periodic Review’ (UPR), onder andere de mensenrechtensituatie in Thailand besproken. L4L is hierbij aanwezig en vraagt aandacht voor de naleving van Thailands (inter)nationale verplichtingen tot het garanderen van het recht op onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocatuur, zoals onder andere vastgelegd in de VN ‘Basic Principles on the Role of Lawyers’.

Milena Latuputty, die L4L tijdens de pre-sessie vertegenwoordigt, werkt al jaren samen met partnerorganisaties in Thailand om de benarde positie van lokale advocaten te verbeteren. Op basis van de samenwerkingsrelatie met deze partnerorganisaties en individuen, vraagt Milena namens L4L tijdens de UPR pre-sessies aandacht voor het feit dat Thaise advocaten met regelmaat worden blootgesteld aan bedreigingen, intimidatie en / of ongepaste inmenging door openbare autoriteiten.

L4L vraagt onder andere aandacht voor de straffeloosheid voor misdaden tegen Thaise mensenrechtenadvocaten. Dit wordt wellicht het best geïllustreerd door de zaak van Somchai Neelapaijit, een Thaise advocaat die verdween op 12 maart 2004, nadat hij de politie openlijk beschuldigde van marteling van zijn cliënten in de gevangenis. Hoewel er tegen vijf politieofficieren ernstige verdenkingen bestonden dat zij betrokken waren bij de vermissing van Somchai, werd slechts één van de officieren veroordeeld. Later, tijdens de uitspraak in hoger beroep in 2011, sprak het Hof ook deze officier vrij.

Een tweede punt dat L4L onder de aandacht brengt, is de beperkte vrijheid van meningsuiting van Thaise advocaten. Deze beperking vloeit gedeeltelijk voort uit recente Thaise wetgeving die vergaande macht toebedeelt aan afgevaardigden van het leger om als politierechercheurs of rechtshandhavers op te treden. Zo werd mensenrechtenverdediger Anon Nampa in 2015 beschuldigd op grond van de in 2007 aangenomen Computer Crimes Act. Anon Nampa werd in februari 2015 samen met drie andere activisten gearresteerd, terwijl zij bezig waren met het organiseren van een mensenrechtenevenement. Naar aanleiding daarvan bekritiseerde Anon het militaire regime in enkele facebookberichten. Hierop werd strafvervolging tegen hem ingesteld wegens “het importeren in een computer van onjuiste informatie die de nationale veiligheid zou kunnen schaden”.

Milena vertelt dat L4L tijdens de pre sessie een aantal landendelegaties over voorgaande kwesties zal informeren. Deze landen hebben tijdens voorgaande UPR’s onderwerpen aangekaart, die de aandachtgebieden van L4L raken. Ook trekt zij namens L4L op met andere ngo’s met soortgelijke doelstellingen. “Alle activiteiten hebben uiteindelijk tot doel de (verbetering van de) situatie van Thaise advocaten op de agenda van de Thaise regering te krijgen”, aldus Milena.

Lees hier binnenkort meer over het verloop van de pre-sessies in Genève en de lobby activiteiten van L4L in het kader van de positie van advocaten in Thailand.

Meer nieuws uit Thailand

31 januari 2024

Lawyers for Lawyers’ Letter Supporting Arnon Nampa’s Defense and Bail Application to the Criminal Court

Thailand

Lawyers for Lawyers has recently sent a letter to the Thai Criminal Court in support of the defense and bail application of Arnon Nampa, a renowned Thai human rights lawyer. The letter outlines the deep concerns regarding Nampa’s conviction, highlighting

Lees verder
19 januari 2023

Letter to the Lawyers Council of Thailand on the disbarment proceedings against Arnon Nampa

Thailand

Lawyers for Lawyers again expressed concerns about the disbarment proceedings against lawyer and human rights defender Mr. Arnon Nampa. Lawyers for Lawyers is concerned about the disbarment proceeding against Mr. Arnon Nampa, a lawyer and human rights defender, that is

Lees verder
27 september 2022

Sor.Rattanamanee Polkla: ‘We are lawyers, we are law-users, but we are also law-makers’

Thailand

With more than twenty years of practice in human rights and environmental matters, Thai lawyer Sor.Rattanamanee Polkla is deeply committed to environmental justice. With her organization, the Community Resource Centre Foundation (CRC), she provides legal aid to communities who face

Lees verder
16 juni 2022

Letter to Thai authorities on disbarment proceedings against Arnon Nampa

Thailand

In a joint letter, Lawyers for Lawyers and The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) expressed concerns about the disbarment proceedings against lawyer and human rights defender Mr. Arnon Nampa. Lawyers for Lawyers and the CCBE are

Lees verder