Voortdurende intimidatie van Sirikan Charoensiri
4 augustus 2017

Voortdurende intimidatie van Sirikan Charoensiri

Thailand

L4L blijft Thaise mensenrechtenadvocaat Sirikan Charoensiri steunen in haar strijd tegen de intimidatie door de Thaise autoriteiten, als gevolg van de rechtsbijstand die zij op 26 juni 2015 aan 14 studentenactivisten heeft verleend. Op 2 augustus 2017 vonden twee hoorzittingen plaats bij de Officier van Justitie en de politie in Bangkok. L4L monitorde dit proces tezamen met een groep internationale mensenrechtenorganisaties en ambassades.

# 1: Beslissing over vervolging inzake politiebevel doorzoeking auto
Sirikan werd opgeroepen om te verschijnen voor het Openbaar Ministerie (Dusit District) te Bangkok in verband met een beslissing van de Officier van Justitie over de vervolging in de tegen haar gerichte aanklachten “het verbergen van bewijsmateriaal” en “het weigeren om te voldoen aan het bevel van een ambtenaar”. Deze aanklachten hebben betrekking op de nacht van 26 tot en met 27 juni 2015, waarin Sirikan weigerde gehoor te geven aan een politiebevel haar auto te laten doorzoeken zonder dat zij over een wettelijk dwangbevel beschikten.

Volgens Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) maakte de Officier van Justitie op 2 mei 2017 bekend dat de zaak “ter overweging” was ingediend bij een speciale afdeling van de Advocaat-Generaal (DLAG). Op 2 augustus jl. werd duidelijk dat nog steeds geen vervolgingsbeslissing is genomen. Direct nadat Sirikan zich om 9:30 uur ’s ochtends bij de Officier van Justitie had gemeld, werd haar medegedeeld dat de beslissing opnieuw was uitgesteld, naar verluidt omdat de DLAG nog geen terugkoppeling had gegeven. De vervolgingsbeslissing is uitgesteld tot 20 november 2017. Dit is het zevende uitstel in deze zaak.

# 2: Inlichtingenverzoek politie inzake aanklacht valsheid in geschrifte
Op dezelfde dag (2 augustus 2017) was Sirikan opgeroepen om voor het Chanasongkram politiebureau in Bangkok te verschijnen. Zij wordt door de politie beschuldigd van “het geven van valse informatie met betrekking tot een strafbaar feit”. Dit heeft betrekking op een klacht die Sirikan had ingediend tegen de politieagenten die haar auto op 27 juni 2015 zonder toestemming doorzochten en in beslag namen. De National Anti Corruption Commission heeft geweigerd een onderzoek naar de door Sirikan ingediende klacht in te stellen. Eerder maakte Sirikan bezwaar tegen de aanklacht van de politie en verzocht zij de opsporingsambtenaar haar te informeren welke delen van de door haar ingediende klacht vals waren.

De opsporingsambtenaar informeerde Sirikan Charoensiri op 2 augustus dat de klacht vals was, omdat de politieagenten wel degelijk over de bevoegdheid beschikten om haar auto in de nacht van 27 juni 2015 te doorzoeken en in beslag te nemen. Sirikan heeft alle aantijgingen ontkend. Zij zal, ter voorkoming van een ​​belangenconflict, binnen twee weken de Royal Thai Police verzoeken een andere opsporingsambtenaar aan te stellen en eind september 2017 een schriftelijke verklaring bij de politie indienen.

L4L is diep bezorgd over de mogelijke strafrechtelijke vervolging van Sirikan Charoensiri. Wij hebben de Thaise autoriteiten herhaaldelijk opgeroepen alle aanklachten tegen haar te laten vallen en ervoor te zorgen dat alle advocaten hun werk kunnen doen zonder bedreiging, hinder, intimidatie, ongepaste inmenging of represailles.

Sirikan Charoensiri is de vierde winnaar van de L4L Award, die zij op 19 mei 2017 in ontvangst nam in Amsterdam.

 

Meer nieuws uit Thailand

31 januari 2024

Lawyers for Lawyers’ Letter Supporting Arnon Nampa’s Defense and Bail Application to the Criminal Court

Thailand

Lawyers for Lawyers has recently sent a letter to the Thai Criminal Court in support of the defense and bail application of Arnon Nampa, a renowned Thai human rights lawyer. The letter outlines the deep concerns regarding Nampa’s conviction, highlighting

Lees verder
19 januari 2023

Letter to the Lawyers Council of Thailand on the disbarment proceedings against Arnon Nampa

Thailand

Lawyers for Lawyers again expressed concerns about the disbarment proceedings against lawyer and human rights defender Mr. Arnon Nampa. Lawyers for Lawyers is concerned about the disbarment proceeding against Mr. Arnon Nampa, a lawyer and human rights defender, that is

Lees verder
27 september 2022

Sor.Rattanamanee Polkla: ‘We are lawyers, we are law-users, but we are also law-makers’

Thailand

With more than twenty years of practice in human rights and environmental matters, Thai lawyer Sor.Rattanamanee Polkla is deeply committed to environmental justice. With her organization, the Community Resource Centre Foundation (CRC), she provides legal aid to communities who face

Lees verder
16 juni 2022

Letter to Thai authorities on disbarment proceedings against Arnon Nampa

Thailand

In a joint letter, Lawyers for Lawyers and The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) expressed concerns about the disbarment proceedings against lawyer and human rights defender Mr. Arnon Nampa. Lawyers for Lawyers and the CCBE are

Lees verder