Landen waar wij actief zijn

Lawyers for Lawyers

In deze landen zijn we actief

Advocaten zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de rechtsstaat. Zij moeten erop toezien dat verdachten een eerlijk proces krijgen. Niet voor niets staat in de 'Basic Principles on the Role of Lawyers' van de Verenigde Naties dat iedereen recht heeft op onafhankelijke juridische bijstand. Maar ook dat overheden erop toe moeten zien dat advocaten niet worden tegengewerkt.

Helaas is de praktijk op veel plekken in de wereld anders. Advocaten worden geïntimideerd, bedreigd, fysiek aangevallen of gevangengezet. Deze advocaten stellen hun persoonlijke vrijheid in de waagschaal door op te komen voor de rechten van anderen. Lawyers for Lawyers ondersteunt deze advocaten. Dat doen wij onder meer in de volgende landen.